Wczytuję dane...
Model: Academy 13545
Kod producenta: 13545
Waga produktu: 1.1 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 2
Producent: Academy

Academy 13545 German Panzer III Ausf L “Battle of Kursk” 1/35

Plastikowy model do sklejania. Zestaw nie zawiera farb ani kleju.

PzKpfw III (Panzerkampfwagen III) – zaprojektowany przez Daimler-Benz AG, niemiecki czołg średni z okresu II wojny światowej. Był najbardziej dynamicznie rozwijanym modelem służącym w armii III Rzeszy. Uzbrojeniem pierwszych egzemplarzy, wybudowanych w 1937, były działa kalibru 37 mm. Ponieważ nie sprawdzały się one w walce z czołgami alianckimi, już w 1940 zaczęto produkować czołgi wyposażone w armaty kalibru 50 mm (zarówno krótko- jak i długolufowe). W połowie 1942 rozpoczęto przezbrajanie wozów w krótkolufowe działa kalibru 75 mm. Ograniczono też ich rolę do bezpośredniego wspierania własnej piechoty i osłaniania czołgów ciężkich PzKpfw VI Tiger przed piechotą przeciwnika. W połowie 1943 zupełnie zaprzestano ich produkcji, a przed końcem roku następnego, wozy PzKpfw III niemal zupełnie zniknęły z oddziałów frontowych. Kilka z nich pozostało jednak do końca wojny, głównie w jednostkach okupacyjnych.
PzKpfw III Ausf. L/M
Modyfikacje wprowadzone w kolejnych seriach czołgów PzKpfw III, sprowadzały się do zwiększenia czołowego opancerzenia wieży do 57 mm oraz zamontowania dodatkowej osłony jarzma działa i góry kadłuba grubości 20 mm. Spowodowało to wzrost masy całkowitej do 22 300 kg. Zostały też usunięte wizjery po bokach wieży. Do końca roku wyprodukowano 653 egzemplarze PzKpfw III Ausf. L. Wersja M posiadała zmodyfikowany układ wydechowy, umożliwiający pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 1,3 m. Dodano też trzy wyrzutnie pocisków dymnych kal. 90 mm NbK 39 po bokach wieży. Skutkowało to dalszym wzrostem masy wozu do 22 700 kg. Później w wersjach Ausf. L/M zaczęto także montować specjalne ekrany pancerne typu Schürzen grubości 5 mm, chroniące boki kadłuba i wieży czołgu przed pociskami kumulacyjnymi i małokalibrowej broni przeciwpancernej. Do lutego 1943 powstało 250 sztuk PzKpfw III Ausf. M. Nieznaną liczbę wozów obu wersji przebudowano następnie na czołgi PzKpfw III Ausf. N lub działa pancerne Sturmgeschütz III.

PzKpfw III (Panzerkampfwagen III) - designed by Daimler-Benz AG, a German medium tank from World War II. It was the most dynamically developed model serving in the army of the Third Reich. The first examples, built in 1937, were armed with 37 mm guns. Since they did not work against Allied tanks, tanks equipped with 50 mm caliber guns (both short and long barrels) began to be produced as early as 1940. In mid-1942, the rearmament of the vehicles with short-barreled 75 mm guns began. Their role was also limited to directly supporting their own infantry and protecting PzKpfw VI Tiger heavy tanks from enemy infantry. In mid-1943, their production was completely discontinued, and by the end of the following year, PzKpfw III vehicles had almost completely disappeared from the front lines. However, a few of them remained until the end of the war, mainly in occupation units.
PzKpfw III Ausf. L/M
Modifications introduced in subsequent series of PzKpfw III tanks consisted in increasing the frontal armor of the turret to 57 mm and installing an additional gun mantlet cover and a 20 mm thick hull top. This resulted in an increase in gross weight to 22,300 kg. The peepholes on the sides of the turret have also been removed. By the end of the year, 653 PzKpfw III Ausf. L. The M version had a modified exhaust system, allowing it to cross water obstacles up to 1.3 m deep. Also, three 90 mm NbK 39 smoke round launchers were added to the sides of the turret. This resulted in a further increase in the weight of the car to 22,700 kg. Later in Ausf. L/M also began to install special Schürzen armor screens, 5 mm thick, protecting the sides of the tank's hull and turret against HEAT rounds and small-caliber anti-tank weapons. By February 1943, 250 PzKpfw III Ausf. M. An unknown number of vehicles of both versions were later converted into PzKpfw III Ausf tanks. N or Sturmgeschütz III armored guns.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...