Wczytuję dane...
Model: ICM 48305
Kod producenta: 48305
Waga produktu: 0.9 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 0
Producent: ICM

ICM 48305 OV-10A Bronco US Marine Corps, Light Attack Aircraft 1/48

Plastikowy model do sklejania. Nie zawiera kleju ani farb.

The first prototype of OV-10A Bronco raised into the air in July 1965. After flight tests, the aircraft entered serial production. The US Air Force ordered 109 aircrafts, and the US Marine Corps – another 76.
After the war in Vietnam, the aircraft remained in service with aviation units and were modernized over time. The Marine Corps OV-10A received a digital threat warning system AN/APR-39, which monitors the surrounding environment for the presence of radar signals and warns the crew about dangerous sources of radiation. In addition, the AN/ALQ-144 Infrared Jammer “Disco Light”and the AN/ALE-39 Counter Measure Dispenser System were installed on these aircraft. Aircrafts, equipped in this way, took part in the operation “Desert Storm” in the winter of 1991. This operation was the last episode of combat use of the OV-10 Bronco aircraft in the US Marine Corps aviation, and in 1994 they were finally withdrawn from its combat composition.

Pierwszy prototyp OV-10A Bronco wzbił się w powietrze w lipcu 1965 roku. Po próbach w locie samolot wszedł do produkcji seryjnej. US Air Force zamówiły 109 samolotów, a US Marine Corps - kolejne 76.
Po wojnie w Wietnamie samoloty pozostały w służbie jednostek lotniczych i z czasem były modernizowane. OV-10A Korpusu Piechoty Morskiej otrzymał cyfrowy system ostrzegania o zagrożeniach AN/APR-39, który monitoruje otoczenie pod kątem obecności sygnałów radarowych i ostrzega załogę o niebezpiecznych źródłach promieniowania. Ponadto na samolotach tych zainstalowano AN/ALQ-144 Infrared Jammer "Disco Light "oraz AN/ALE-39 Counter Measure Dispenser System. Tak wyposażone samoloty brały udział w operacji "Pustynna Burza" zimą 1991 roku. Operacja ta była ostatnim epizodem bojowego użycia samolotów OV-10 Bronco w lotnictwie US Marine Corps, a w 1994 roku zostały one ostatecznie wycofane z jego składu bojowego.

Polecamy