Wczytuję dane...
Model: Italeri 6197
Kod producenta: 6197
Waga produktu: 1 kg
Sprzedanych produktów: 1
Producent: Italeri

Italeri 6197 La Haye Sainte Waterloo 1815 - BATTLESET 1/72

Plastikowy model do sklejania. Nie zawiera kleju i farb.

Od 16 do 18 czerwca wojska francuskie i alianckie starły się na polach bitewnych Belgii. Bitwy pod Ligny i Quatre Bras były tylko zapowiedzią najsłynniejszej i najbardziej znanej bitwy w historii wojskowości. Data i miejsce: 18 czerwca 1815 roku, Waterloo. Wellington uznał farmę La Haie Sainte za strategiczny punkt swojej linii obronnej. Po południu Napoleon rozkazał marszałkowi Ney'owi rozpocząć szturm na farmę w celu zdobycia ważnej placówki. Farma była silnie broniona przez wojska alianckie, które od rana ufortyfikowały budynki. Starcie było zacięte i dopiero późnym popołudniem wojskom francuskim, wspieranym przez artylerię, udało się zdobyć La Haie Sainte. O godzinie 19.00, dzięki strategicznej wartości farmy, francuska gwardia cesarska może rozpocząć szturm, ale jest już za późno. Oddziały pruskie pod wodzą Bluchera, daremnie poszukiwane przez marszałka Grouchy'ego, wdzierają się na pole bitwy, by wesprzeć armię brytyjską.

From 16th to 18th June the French troops and the Allied troops clashed on battlefields of Belgium. The battles of Ligny and Quatre Bras were only the proem of the most famous and well-known battle of the military history. A date and a place : 18th June 1815, Waterloo. Wellington considered the farm of La Haie Sainte a strategic point of his defensive line. In the afternoon, Napoleon ordered to Marshal Ney to launch the assault to the farm in order to obtain a significant outpost. The farm was strenuously defended by Allied troops, that had fortified the buildings since the morning. The clash was fierce and the French troops, supported by artillery, were able to conquer La Haie Sainte only in the late afternoon. At 7 p.m. , thanks to the strategic value of the farm, the French Imperial Guard can start the assault but it is too late. Prussian troops leaded by Blucher, vainly searched by Marshal Grouchy, break on the battlefield to support British Army

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...