Wczytuję dane...
Model: ICM 24020
Kod producenta: 24020
Waga produktu: 0.24 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 0
EAN: 4823044409853
Producent: ICM

ICM 24020 WWII German Staff Personnel 1/24

Plastikowy zestaw figurek do sklejania. Nie zawiera kleju ani farb.

March 15, 1935, when the introduction of general military conscription was announced in the country, is considered by date of emergence of the new armed forces of Germany – the Wehrmacht. The size of the army was determined to be approximately 36 divisions, and the basis of the ground forces was the Land Army of the Reichswehr. Despite the restrictions imposed on Germany by the Treaty of Versailles, its personnel was distinguished by its high qualities. In the areas of training and special preparation of troops, this army was significantly superior to its former opponents. Very high demands were placed on the officer corps of the Wehrmacht. The corps was a corporate closed organization with its own ideas about officer honor and moral guidelines, which were very strictly followed. Many officers were former officers of the Kaiser’s army. A separate role in the Wehrmacht was played by staff officers who enjoyed special attention and played an important role in directing operations.

15 marca 1935 roku, kiedy to ogłoszono w kraju wprowadzenie powszechnego poboru wojskowego, uważa się za datę powstania nowych sił zbrojnych Niemiec - Wehrmachtu. Liczebność armii określono na około 36 dywizji, a podstawą sił lądowych były Wojska Lądowe Reichswehry. Mimo ograniczeń nałożonych na Niemcy przez Traktat Wersalski, jej kadra wyróżniała się wysokimi walorami. W dziedzinach szkolenia i specjalnego przygotowania wojsk armia ta znacznie przewyższała swoich dawnych przeciwników. Bardzo wysokie wymagania stawiano korpusowi oficerskiemu Wehrmachtu. Korpus ten był korporacyjną, zamkniętą organizacją z własnymi wyobrażeniami o honorze oficerskim i wskazówkami moralnymi, których bardzo ściśle przestrzegano. Wielu oficerów to byli oficerowie armii kajzerowskiej. Osobną rolę w Wehrmachcie odgrywali oficerowie sztabowi, którzy cieszyli się szczególną uwagą i odgrywali ważną rolę w kierowaniu operacjami.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...