Wczytuję dane...
Model: Great Wall Hobby S4815
Kod producenta: S4810
Waga produktu: 1.3 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 1
Producent: Great Wall Hobby

Great Wall Hobby S4815 P-61B Noseart & Weapons 1/48

Plastikowy model samolotu do sklejania. Nie zawiera kleju ani farb.

P-61 od początku był projektowany jako specjalistyczny myśliwiec nocny. Stało się tak po analizie doświadczeń brytyjskich z mniej lub bardziej udanymi adaptacjami różnych samolotów do roli myśliwców nocnych. W 1940 komisja pod przewodnictwem generała Emmonsa sformułowała podstawowe założenia, jakie musi spełniać przyszły myśliwiec. Miał on zostać wyposażony w nowo opracowany radar A1; uzbrojenie miało się znajdować w ruchomych wieżyczkach, każda z przynajmniej dwoma karabinami maszynowymi. Wymagano także, aby mógł on utrzymać się w powietrzu przez 8 godzin.
W tym czasie brytyjski RAF miał na uzbrojeniu samoloty Boulton Paul Defiant, które nie spełniały wszystkich wymagań i w 1942 zostały wycofane ze służby. Bardziej udaną konstrukcją była nocna wersja Mosquito, ale z punktu widzenia USAAF-u i ten samolot nie do końca nadawał się do wypełniania powierzonej mu roli.
Po dokładnej analizie problemu Jack Northrop wraz z konstruktorem Vladimirem Pavlecką zaprojektowali jeden z najbardziej oryginalnych samolotów, który kiedykolwiek powstał. Potężny myśliwiec rozmiarami przewyższający niektóre ówczesne średnie bombowce. Pierwszy lot prototypu XP-61 odbył się 26 maja 1942. Pierwszy egzemplarz wersji produkcyjnej P-61A zjechał z taśmy w październiku 1943. Kolejne wersje produkcyjne to P-61B i P-61C. Ogółem wyprodukowano około 650 egzemplarzy.

The P-61 was originally designed as a specialized night fighter. This happened after analyzing the British experience with more or less successful adaptations of various aircraft to the role of night fighters. In 1940, a commission chaired by General Emmons formulated the basic assumptions that a future fighter must meet. It was to be equipped with a newly developed A1 radar; armament was to be in movable turrets, each with at least two machine guns. It was also required that it could remain in the air for 8 hours.
At that time, the British RAF had Boulton Paul Defiant aircraft in service, which did not meet all the requirements and in 1942 were decommissioned. A more successful design was the night version of the Mosquito, but from the USAAF's point of view, this aircraft was not entirely suitable for its role.
After a thorough analysis of the problem, Jack Northrop, together with designer Vladimir Pavlecka, designed one of the most original aircraft that has ever been created. A powerful fighter in size larger than some of the then medium bombers. The first flight of the XP-61 prototype took place on May 26, 1942. The first production version of the P-61A rolled off the line in October 1943. The next production versions were the P-61B and P-61C. In total, about 650 copies were produced.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...