Wczytuję dane...
Model: Takom 2155
Kod producenta: 2155
Waga produktu: 0.99 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 0
Producent: Takom

Takom 2155 Versuchstrager VT 1-2 1/35

Plastikowy model do sklejania. Zestaw modelarski nie zawiera kleju ani farb.

Versuchsträger 1-2 (w skrócie: VT, co oznacza „stanowiska testowe” lub „nośnik eksperymentów”) to dwa niemieckie prototypowe dwudziałowe bezwieżowe czołgi bojowe. Od wczesnych lat 70-tych wiele zachodnioniemieckich firm pracowało nad projektami koncepcyjnymi następcy Leoparda 1. Projekt ten nosił nazwę Kampfpanzer 3 (KPz 3). Projekt KPz 3 był tymczasowo wspólnym projektem brytyjsko-niemieckim, dopóki Wielka Brytania nie wycofała się, ponieważ chciała mieć czołg z wieżą[3]. Niemcy opracowali już Leoparda 2 i dlatego nie widzieli potrzeby kolejnego konwencjonalnego czołgu. Jedną z zaangażowanych firm była MaK, opracowująca VT 1-1 i VT 1-2. Program testowy zakończył się udowodnieniem, że dwudziałowy czołg bezwieżowy można stworzyć przy wystarczającym nakładzie technicznym, ale ma on wady zarówno pod względem praktycznym, jak i taktycznym.

The Versuchsträger 1-2 (abbreviated: VT, meaning 'test-beds' or 'experiment carrier') were two German prototype twin gun turretless main battle tanks. Since the early 1970s a number of West German companies have been working on conceptual designs for a successor to the Leopard 1. This project had the name Kampfpanzer 3 (KPz 3). The KPz 3 project was temporarily a British-German joint project, until the UK withdrew because they wanted a turreted tank.[3] The Germans had already developed the Leopard 2 and therefore didn't see the need for another conventional tank. One of the companies involved was MaK, developing the VT 1-1 and VT 1-2. The test programme ended proving that a twin-gunned turretless tank could be created with enough technical effort, but had drawbacks in both practical and tactical use.

Polecamy