Wczytuję dane...
Model: ICM 32114
Kod producenta: 32114
Waga produktu: 0.2 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 2
Producent: ICM

ICM 32114 US Helicopter Pilots Vietnam War 1/32

Plastikowy model figurek do sklejania. Zestaw nie zawiera farb ani kleju.

Śmigłowce słusznie zostały uznane za jeden z symboli wojny wietnamskiej. Odgrywały znaczącą rolę w zapewnianiu wsparcia jednostkom i pododdziałom naziemnym, realizując zadania dostarczania i zaopatrywania wojsk, a także ich osłony ogniowej z powietrza. Śmigłowce świetnie sprawdzały się w działaniach wojennych w dżungli. Według niektórych szacunków ich liczba w Wietnamie na początku lat 70. przekraczała liczbę wszystkich śmigłowców wojskowych na świecie. W niektórych miesiącach liczba ich lotów sięgała 800 tysięcy, śmigłowce wykonywały 8-9 lotów dziennie. A jeden z amerykańskich dowódców uznał pilotów śmigłowców "...za najbardziej profesjonalnych wojowników, jakich kiedykolwiek widzieliśmy".

Na początku wojny wietnamskiej większość z całej floty amerykańskich wiropłatów w Wietnamie stanowiły śmigłowce transportowe. Z czasem jednak wzrosło znaczenie śmigłowców wsparcia ogniowego, a ich liczba znacznie się zwiększyła. Analiza przebiegu działań wojennych w Wietnamie przyczyniła się następnie do uświadomienia sobie roli śmigłowców w konfliktach zbrojnych o różnym stopniu intensywności i szybkiego wzrostu ich liczby w armiach świata.

Helicopters were rightfully considered one of the symbols of the Vietnam War. They played a significant role in providing support to ground units and subunits, carrying out the tasks of delivering and supplying troops, as well as their fire cover from the air. Helicopters were great for jungle warfare. According to some estimates, their number in Vietnam in the early 1970s exceeded the number of all military helicopters in the world. In some months, the number of their sorties reached 800 thousand, helicopters made 8-9 sorties per day. And one of the American commanders considered the helicopter pilots “… the most professional warriors we have ever seen.”

At the beginning of the Vietnam War, most of the entire fleet of American rotorcraft in Vietnam were transport helicopters. However, over time, the importance of fire support helicopters has grown, and their number has increased significantly. An analysis of the course of hostilities in Vietnam subsequently contributed to the awareness of the role of helicopters in armed conflicts of varying degrees of intensity and the rapid increase in their number in the armies of the world.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...