Wczytuję dane...
Model: ICM 32061
Kod producenta: 32061
Waga produktu: 0.7 kg
Sprzedanych produktów: 5
Producent: ICM

ICM 32061 AH-1G Cobra late production 1/32

Plastikowy model śmigłowca do sklejania. Zestaw nie zawiera farb ani kleju.

Śmigłowiec bojowy AH-1G został pomyślany jako śmigłowiec wsparcia ogniowego. Ze względu na jego siłę ognia często używano w stosunku do niego określenia "artyleria lotnicza", ukutego w czasie wojny w Wietnamie. Głównym uzbrojeniem zamontowanym na wieżyczce w części nosowej śmigłowca był sześciolufowy karabin maszynowy Minigun 7,62 mm z magazynkiem o pojemności 4000 naboi oraz granatnik M129 40 mm z 300 sztukami amunicji. Używano również innych rodzajów broni.

W 1972 r. Wietnamczycy zaczęli używać radzieckiego przenośnego systemu przeciwlotniczego "Strela" do atakowania nisko lecących celów. Były one bardzo skuteczne przeciwko śmigłowcom, w tym Cobrom. Niektóre śmigłowce były wyposażone w urządzenie, które kierowało gorące gazy z pracującego silnika do góry, aby chronić je przed głowicami naprowadzającymi zamontowanymi na Strzałach. I jak pokazała praktyka, przynosiło to pożądany efekt. Do przechwytywania tak zmodyfikowanych śmigłowców czułość głowicy naprowadzającej Strzały była niewystarczająca.

W czasie wojny w Azji Południowo-Wschodniej Cobry wykazały się doskonałą przeżywalnością i udowodniły, że są niezawodnym i silnym samolotem wsparcia naziemnego.

The AH-1G combat helicopter has conceived as a fire support helicopter. Due to its firepower, the term “aerial artillery” coined during the Vietnam War, was often applied to it. The main armament mounted on a turret in the nose part of the helicopter was a six-barreled Minigun 7.62 mm machine gun with a clip of 4,000 rounds and an M129 40 mm grenade launcher with 300 rounds of ammunition. Other types of weapons also were used.

In 1972, the Vietnamese began to use the Soviet “Strela” man-portable anti-aircraft system to attack low-flying targets. They were very successful against helicopters, including Cobras. Some helicopters were equipped with a device that diverted hot gases from the working engine upwards to protect them from the homing heads mounted on the Arrows. And as practice showed, this had the necessary effect. To capture helicopters modified in this way, the sensitivity of the Arrow’s homing head was insufficient.

During the war in Southeast Asia, the Cobras demonstrated excellent survivability and proved themselves to be a reliable and powerful ground support aircraft.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...