Wczytuję dane...
Model: ICM 16013
Kod producenta: 16013
Waga produktu: 0.25 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Sprzedanych produktów: 1
Producent: ICM

ICM 16013 WW2 Assault engineer-sapper 1/16

Plastikowa figurka w skali 1/16. Zestaw nie zawiera kleju ani farb

W 1943 roku Armia Czerwona rozpoczęła proces formowania specjalnych szturmowych brygad sapersko-inżynierskich. Do głównych zadań tych formacji należały operacje szturmowe w miastach oraz przełom w silnie ufortyfikowanej obronie wroga. Charakterystyczną cechą brygad szturmowych było wyposażenie myśliwców w specjalne stalowe napierśniki, które chroniły żołnierzy przed ogniem z broni strzeleckiej i automatycznej, a także przed drobnymi fragmentami pocisków.
Do jednostek szturmowych wybrano najbardziej doświadczonych i silniejszych fizycznie żołnierzy. Personel jednostek szturmowych przeszedł specjalne szkolenie, które obejmowało walkę wręcz oraz umiejętność posługiwania się materiałami wybuchowymi. Ponadto inżynierowie szturmowi używali miotaczy ognia, które były szczególnie skuteczne w walce w zwarciu. Ponadto formacje te wyróżniały się wysokim stopniem nasycenia bronią automatyczną – pistoletami maszynowymi PPSh i PPS, lekkimi karabinami maszynowymi.

In 1943, the Red Army began the process of forming special assault engineer-sapper brigades. Among the main tasks of these formations were assault operations in cities and a breakthrough in heavily fortified enemy defenses. A distinctive feature of the assault brigades was the equipment of the fighters with special steel breastplates, which protected the soldiers from the fire of small arms and automatic weapons, as well as from small fragments of shells.
The most experienced and physically strong soldiers were selected as part of the assault units. The personnel of the assault units underwent special training, which included hand-to-hand combat and the ability to use explosives. In addition, assault engineers used flamethrowers, which were especially effective in close combat. Also, these formations were distinguished by a high degree of saturation with automatic weapons – PPSh and PPS submachine guns, light machine guns.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...